Αρχαιολογικός χώρος Καστρίτσας

Ο λόφος της Καστρίτσας αποτελεί σημαντική αρχαιολογική θέση, καθώς στους δυτικούς πρόποδές του βρίσκεται το ομώνυμο σπήλαιο στο οποίο μαρτυρείται ανθρώπινη δραστηριότητα από την παλαιολιθική εποχή. Ο χώρος κατοικείται και στους πρώτους ιστορικούς χρόνους όπως επιβεβαιώνεται από τα λείψανα αρχαίας κλασικής οχυρωμένης ακρόπολης με ελληνιστικές και ύστερες φάσεις που βρίσκονται στην κορυφή του λόφου και η οποία ταυτίζεται με την Τέκμωνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Μολοσσών.

Αναζήτηση

Κατηγορίες