Πέτρινο Γεφύρι Βλυχού

Πρόκειται για ένα γεφύρι μοναδικής ομορφιάς και μάλιστα το μοναδικό πέτρινο γεφύρι της Ύδρας. Θα το συναντήσετε στη διαδρομή από το λιμάνι της Ύδρας, προς τον Βλυχό, λίγο πριν φτάσετε εκεί. Η κατασκευή της γέφυρας εικάζεται ότι έγινε περίπου το 1825.

Αναζήτηση

Κατηγορίες